Prosjekt under utarbeiding, vil bli publisert innen kort tid

 

1. prosjekt:

Slekts- og lokalhistorie for Rolvsøy. 4 bind. Første utkommer høsten 2008 og omhandler gårdene fra Ælin til og med Nylende.

2. prosjekt:

Cicignons historie utarbeides i samarbeid med Cicignon velforening. Planlagt utkommet 2009.