Fredrikke nr. 1 2008, 11. årgang.

Innholdsfortegnelse:

1. Kort om Kråkerøys eldste skolehistorie  

2. A.J. Jacobsen: Grævig Brugsskole 1862

3. Middelskolekarakterer. 1927

4. Karin Skallerød Eriksen: Stene skole 1945-1950.

5. Marit Granlund: Glimt fra Nylende skoles historie

6. Skoleordningen ved nordre Kragerøens kreds. 

7. Lars Lunds erindringer (2).

8. Johan Soli: Oss kirketjenere i mellom.  

9. R.W. Pettersen: Mer om Prambyggeribukta.

10. Et familiebilde fra Ålestranda.

11. Fra gårdsarkivet på søndre Saltnes i Onsøy.

12. R. Skahjem: Barndommens Bjørneklova.

13. Brev fra Tarjei Vesaas.

14. Herman Wildenvey.

15. Søknad om bilkjøring.

16. Virksomheter i 1950.

17. Nye abonnenter.